top of page
mw-205.jpg

Świadomość
poprzez ruch

Metoda Feldenkraisa® / indywidualnie i grupowo

Witaj w Neuropracowni – miejscu, które stworzyłam by wspierać innych w odzyskiwaniu kontaktu ze swoim ciałem, uwalnianiu napięć i stresu,  budzeniu potencjału poprzez pracę z układem nerwowym,
dotykiem i ruchem.  

bottom of page